• Home
  • /
  • Tag Archives:  ETIAS sistem

Šta je ETIAS dozvola i kako ćemo ubuduće putovati u EU?

Posle nekoliko godina značajnog rasta broja noćenja u Srbiji, ali i sve više putovanja u inostranstvo od strane domaćih turista, 2020. godine turizam je doživeo kolaps. Incoming i outgoing sektori su podjednako nastradali zbog pandemije koronavirusa. Mnogi ljudi bili su zatečeni novonastalom situacijom, a neki od njih čak “zarobljeni” u zemljama širom sveta nakon otkazivanja…